หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสาวชลธิชา ศิริอมรพันธุ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นายวิภาค จันทร์เงิน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นางสาวกัญญ์พิชญา ยังดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นางธนัญญา เจียมศรีพงษื
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ประถมนนทรี    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวศรสุดา ชูพันธ์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านเชียงยืน    จ.มหาสารคาม
นางสาวสุนันทา สุวินัย
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านทุ่งส่าย    จ.ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,563,105 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,991,015 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,635,483 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,628,464 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,442,537 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,379,496 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,249,733 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,217,661 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,133,259 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,115,326 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,110,634 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,092,383 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :

ภาพกิจกรรมโรงเรียน
นักเรียนร่วมกับชุมชนทำแนวป้องกันกันไฟป่า 18 มี.ค. 58
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
( จำนวน 11 รูป / โพสเมื่อ 28 มี.ค. 58)
28/มี.ค./2558 บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558 ณ วัดด่าน
โรงเรียนประถมนนทรี
( จำนวน 6 รูป / โพสเมื่อ 28 มี.ค. 58)
25-27 มี.ค.2558 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครูศูนย์เก้า
โรงเรียนบ้านดอนบม
( จำนวน 20 รูป / โพสเมื่อ 28 มี.ค. 58)
การประชุมเชิงปฏิบัติธรรมผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนหาดสนุกราษฏร์บำรุง
( จำนวน 21 รูป / โพสเมื่อ 28 มี.ค. 58)
กิจกรรมวันอำลาอาลัย สานใจผูกพัน
โรงเรียนหาดสนุกราษฏร์บำรุง
( จำนวน 8 รูป / โพสเมื่อ 28 มี.ค. 58)
ราชบุรีดูงาน
โรงเรียนหาดสนุกราษฏร์บำรุง
( จำนวน 9 รูป / โพสเมื่อ 28 มี.ค. 58)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ที่เมนูซ้ายมือด้านล่างของเว็บไซต์
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 28 มี.ค. 58
ตารางสอบวัดมาตรฐานการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน ชั้น ม. ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนโพนทองวิทยายน
โรงเรียนโพนทองวิทยายน | 28 มี.ค. 58
หนังสือมอบอำนาจ
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 28 มี.ค. 58
ประกาศผลสอบการจัดห้องเรียน ม.1
โรงเรียนธงธานี | 28 มี.ค. 58
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558 เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ เลือกเรียนห้องเรียน EIS
โรงเรียนเสิงสาง | 28 มี.ค. 58
ปฏิทินรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ | 28 มี.ค. 58
ประการสอบราคาจ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน(อ.1- ป.6) ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 28 มี.ค. 58
ผู้ปกครองท่านใดที่สั่งจองชุดสมุดกับทางโรงเรียน ให้มารับวันที่ 30 มีนาคม พร้อมสมุดพก
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 28 มี.ค. 58
O-Net 100 คะแนนเต็ม
โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลลพบุรี | 27 มี.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง ครูผู้สอน
โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล) | 28 มี.ค. 58
บันทึกหลังสอน ป.4
โดย : นายปฐมพงษ์ อัครพงศ์พิสิฐ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
บันทึกหลังสอน ป.3
โดย : นายปฐมพงษ์ อัครพงศ์พิสิฐ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
บันทึกหลังสอน ป.2
โดย : นายปฐมพงษ์ อัครพงศ์พิสิฐ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
บันทึกหลังสอน ป.1
โดย : นายปฐมพงษ์ อัครพงศ์พิสิฐ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
PDCA กุมพาพันธ์ 2558
โดย : นายปฐมพงษ์ อัครพงศ์พิสิฐ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย

โดย : ผลการเรียนนักเรียนชั้น ป.6 ร.ร.ชุมชนบ้านคำชะอี
ร.ร.ชุมชนบ้านคำชะอี    จ.มุกดาหาร
ตัวแทนนักกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ (มวยสากลสมัครเล่น)
โดย : นางสาวสุพัฒตรา อุ่นเรือน
ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา    จ.ศรีสะเกษ
เหรียญทอง กิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
โดย : เด็กหญิงปิ่นสุดารัตน์ จันทรัตน์
ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา    จ.ศรีสะเกษ
เหรียญทอง กิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
โดย : เด็กหญิงจุฑารัตน์ เครือบุตร
ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา    จ.ศรีสะเกษ
เหรียญทอง กิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
โดย : เด็กหญิงศุภรัตน์ คำนาโฮม
ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา    จ.ศรีสะเกษ
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th