หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านโสกคูณ
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
นายประสงค์ ธัญญเจริญ
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลด่านช้าง    จ.สุพรรณบุรี
นายนพพล คงทายาท
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลด่านช้าง    จ.สุพรรณบุรี
น.ส.ณัฐญา สมบุญ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ร.ร.อนุบาลด่านช้าง    จ.สุพรรณบุรี
นางธนัญญา เฉยดี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ร.ร.อนุบาลด่านช้าง    จ.สุพรรณบุรี
นางศรีรุ่งเรือง ตุลา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.อนุบาลด่านช้าง    จ.สุพรรณบุรี
นางสาวจิราภรณ์ ฟิตประยูร
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.อนุบาลด่านช้าง    จ.สุพรรณบุรี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,592,583 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,069,304 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,667,396 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,663,829 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,480,326 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,403,500 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,273,100 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,253,218 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,181,293 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,163,456 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,152,548 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,125,497 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :

ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ผอ.บุญส่ง จันทร์ชัย พร้อมคณะฯศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยไปซื่อ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
โรงเรียนจงฮั้ว
( จำนวน 19 รูป / โพสเมื่อ 03 พ.ค. 58)
ประชุมผู้ปกครอง 58
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210
( จำนวน 35 รูป / โพสเมื่อ 03 พ.ค. 58)
อบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการสอนภาษาไทย"
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
( จำนวน 17 รูป / โพสเมื่อ 02 พ.ค. 58)
งานปัจฉิมนิเทศ
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
( จำนวน 9 รูป / โพสเมื่อ 02 พ.ค. 58)
ให้นักเรียนที่ได้คะแนน NT 30 อันดับแรก มารับรางวัล 4 พ.ค. 58 เวลว 9.00 น. และให้ผู้ปกครองมาประชุมภาค
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
( จำนวน 2 รูป / โพสเมื่อ 01 พ.ค. 58)
ประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนวัดเจ้ามูล
( จำนวน 9 รูป / โพสเมื่อ 01 พ.ค. 58)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 03 พ.ค. 58
ประกาศซื้อหนังสือเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2558
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 03 พ.ค. 58
ขอเชิญคณะครูไปปฏิบัติหน้าที่
โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา | 03 พ.ค. 58
3 พ.ค 58 กลุ่มเพื่อน ฉส. 6.5/29 จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารเด็กป่ามะกรูด
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 03 พ.ค. 58
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม | 03 พ.ค. 58
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม | 03 พ.ค. 58
เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา | 03 พ.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกฟิสิกส์
โรงเรียนสีหราชเดโชชัย | 03 พ.ค. 58
เปิดเทอม วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี | 03 พ.ค. 58
ประกาศ
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี | 03 พ.ค. 58
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ชุด หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดย : นางสุภัสสร มณีพงศ์
ร.ร.อนุบาลสงขลา    จ.สงขลา
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการ ของมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดย : นายวุฒิ อิสระกุล
ร.ร.วัดพิพิธประสาทสุนทร    จ.ฉะเชิงเทรา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย : นางวราทิพย์ ฤทธิชัย
ร.ร.ขอนหาดประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย : นายอารัน สุปรียธิติกุล
ร.ร.ขอนหาดประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดทักทายอาเซียน
โดย : นางสาววรรณิสา ภู่เกตุ
ร.ร.เสนานิคม    จ.กรุงเทพมหานคร
สอบเรียนต่อ ม.1 ห้อง STEM ร.ร.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ จำนวน 15 คน
โดย :
ร.ร.ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)    จ.สุรินทร์
O-net 100 คะแนนเต็ม
โดย : เด็กหญิงอนันดา คงทรัพย์
ร.ร.ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)    จ.สุรินทร์
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดย : ครูประกอบ สอนดีมาก
ร.ร.มัธยมวัดดาวคนอง    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ระดับเหรียญทอง
โดย : เด็กชายอานนท์ ทวนทอง , เด็กชายสุพัฒน์ ชมเชย
ร.ร.บ้านพุตะแบก    จ.ประจวบคีรีขันธ์
ได้รับคะแนนสูงสุดความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy)
โดย : เด็กชายฐาปกรณ์ บุญเย็น
ร.ร.บ้านพุตะแบก    จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th