หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
Mr.Udom
ตำหแน่ง : Janitor
กลุ่ม : ่janitor
ร.ร.วัดสำเภาทอง    จ.สุพรรณบุรี
นายนคเรศ นิลวงศ์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เนินมะปรางศึกษาวิทยา    จ.พิษณุโลก
ใจเพชร จินดา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านต้นยวน    จ.สุราษฎร์ธานี
ธรรมพร จีนใหม่
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านต้นยวน    จ.สุราษฎร์ธานี
นายประเสริฐ พอนา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านสุขฤทัย    จ.เชียงใหม่
นางสาวเกศฏาภรณ์ สัมฤทธิ์สกุลชัย
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.โพนทองวิทยายน    จ.ร้อยเอ็ด
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,361,981 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,316,383 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,438,126 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,317,589 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,299,579 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,191,342 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,112,696 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,084,899 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,002,408 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 967,287 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 964,019 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 918,893 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 916,361 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :

สำคัญ ! เปิดให้ใช้งานระบบเช็คผลการเรียนออนไลน์ (อ่าน 79363) 02 ก.พ. 55
ประกาศ ! ท่านใดที่ไม่ได้จดโดเมนกับเรา รบกวนท่านแก้ไขค่า Domain Name Server (อ่าน 61447) 12 ก.ย. 54
ด่วน ! แจ้งปรับปรุงระบบเว็บไซต์ของโรงเรียน (อ่าน 56287) 09 ก.ย. 54
เพิ่มเติม ! แจ้งเพิ่มระบบศิษย์เก่า สำหรับทุกโรงเรียน ฟรี ! (อ่าน 73505) 18 มี.ค. 54
แจ้งเลขที่จัดส่งเอกสารใบเสร็จรับเงินครั้งที่ 1-3-2554 (อ่าน 53818) 09 มี.ค. 54
ประกาศแจ้ง ! ปิดปรับปรุงระบบในวันที่ 12-13 มีนาคม 2554 (อ่าน 65486) 09 มี.ค. 54
โรงเรียนใดที่โอนเงินมาแล้ว รบกวนแจ้งการโอนเงินพร้อมส่งเอกสารให้ด้วยครับ (อ่าน 60987) 08 มี.ค. 54
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ในรูปแบบวีดีโอครับ (อ่าน 95288) 06 มี.ค. 54
สมุดเยี่ยมใช้งานได้ปกติแล้วครับ (อ่าน 252739) 01 ก.พ. 54
สมาชิกที่ใช้อีเมล์ Hotmail ในการลงทะเบียนแล้วไม่ได้รับ Username และ Password (อ่าน 44886) 17 ม.ค. 54
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
โรงเรียนวัดมาบข่า
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.ย. 57)
การแข่งขันทักษะทา่งวิชากการครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
( จำนวน 29 รูป / โพสเมื่อ 19 ก.ย. 57)
ประเมินโรงเรียนต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 18 ก.ย. 2557
โรงเรียนโพนงามศึกษา
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 19 ก.ย. 57)
รับโล่และเกียรติบัตรโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๕
โรงเรียนบ้านภูตะคาม
( จำนวน 2 รูป / โพสเมื่อ 19 ก.ย. 57)
ความทรงจำ@โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 19 ก.ย. 57)
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
( จำนวน 13 รูป / โพสเมื่อ 19 ก.ย. 57)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
โครงร่างองค์กร โรงเรียนวัดควนเมา (WATKUANMAO ORGANIZATION PROFILE)
โรงเรียนวัดควนเมา | 20 ก.ย. 57
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดควนเมา | 20 ก.ย. 57
กำหนดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ Kururatrangsarit School สพม. 8 | 20 ก.ย. 57
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ15 ก.ย.57
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 20 ก.ย. 57
Congratulation with Wat Sompouathong School's director was invite to SEAMEO INNOTECH Blended Learnin
โรงเรียนวัดสำเภาทอง | 20 ก.ย. 57
September 29,2014 Sufficiency economic Evaluation
โรงเรียนวัดสำเภาทอง | 20 ก.ย. 57
September 22-23,2014 Competition Academic School Group
โรงเรียนวัดสำเภาทอง | 20 ก.ย. 57
ตามรอยพ่อแบบพอเพียง
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 20 ก.ย. 57
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทย ครั้งที่ ๒
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 19 ก.ย. 57
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ | 19 ก.ย. 57
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
โดย : นายนคเรศ นิลวงศ์
ร.ร.เนินมะปรางศึกษาวิทยา    จ.พิษณุโลก
เอกสารประกอบการเรียนวิชาการใช้ห้องสมุด
โดย : นางสาวเวธกา หนูเพ็ชร(สายขั้น ป.6)
ร.ร.นาคนาวาอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
ตัวอย่างแบบรายงานคะแนนเทอม 1 ปีการศึกษา 2557 ป.1 ถึง ป.6 ปีการศึกษา 2557
โดย : นางสาวเกศรินทร์ เมืองมูล
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
บทเรียนปฏิบัติการพิชิตเรขาคณิตด้วย GSP
โดย : นางสมจิต มลิวัลย์
ร.ร.จุฬาภรณ์พิชญาคาร    จ.นครศรีธรรมราช
ชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน สำหรับครูผู้สอนสังคมศึกษา ม.1-3
โดย : นางสาวไพลิน ฮุ่ยสกุล
ร.ร.เขาดินประชานุกูล    จ.กระบี่
สวนเกษตร เพื่ออาหารกลางวันโรงเรียน
โดย :
ร.ร.วัดสำเภาทอง    จ.สุพรรณบุรี
1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์
โดย :
ร.ร.เขาดินประชานุกูล    จ.กระบี่
การแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว สพป.นม.6
โดย : ดญ.สายฝน ระหาญนอก,ดช.เอกพจน์ บุตรสุนทร
ร.ร.บ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา    จ.นครราชสีมา
แข่งขันกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์
โดย :
ร.ร.น้ำปาดชนูปถัมภ์    จ.อุตรดิตถ์
ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันสั้นภาษาอังกฤษ Skit ระดับ ม.1-3  
โดย : เด็กชายโชคชัย  สุจจชารี เด็กชายรัฐพล     วรชินา เด็กหญิงวราวรรณ  พวงทอง เด็กหญิงปัทมา  โพธิจันทร์
ร.ร.บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)    จ.กำแพงเพชร
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th