หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นายนฤพงศ์ อยู่แก้ว
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครูเคมี
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.โรงเรียนบางลายพิทยาคม    จ.พิจิตร
นางผาณิต ตั้งใจ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.สตรีชัยภูมิ    จ.ชัยภูมิ
นางศิริวรรณ นพรัตน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
ร.ร.ชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52    จ.อุทัยธานี
นางปัทมา พิมพ์แก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านพร้าว    จ.หนองบัวลำภู
นายทวีวัฒน์ สุทธยาคม
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
กลุ่ม : พนักงานจ้าง/สนับสนุนการสอน
ร.ร.แชแลพิทยานุสรณ์    จ.อุดรธานี
นางบำเพ็ญ หว้ามุกข์
ตำหแน่ง : รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดด่าน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดด่าน    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,626,398 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,127,274 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,692,874 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,686,806 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,515,382 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,426,510 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,276,271 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,273,587 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,239,094 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,186,523 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,173,872 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,150,443 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :

ภาพกิจกรรมโรงเรียน
การปฐมนิเทศน์ และประชุมผู้ปกครอง ปีการศีกษา 2558 ครั้ง 1
โรงเรียนโรงเรียนบางลายพิทยาคม
( จำนวน 4 รูป / โพสเมื่อ 25 พ.ค. 58)
ประชุมวิชาการและขยายผลโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1อ่านออกเขียนได้ใน1ปี
โรงเรียนบ้านอำเภอ
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 25 พ.ค. 58)
กิจกรรมหน้าเสาธงวันจันทร์ (วันพระ)
โรงเรียนวัดเจ้ามูล
( จำนวน 25 รูป / โพสเมื่อ 25 พ.ค. 58)
ESM ORIENTATION @ Kalasin Pittayasai School
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
( จำนวน 38 รูป / โพสเมื่อ 25 พ.ค. 58)
โครงการยุวพัฒสื่อการสอนคณิตศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา
( จำนวน 14 รูป / โพสเมื่อ 25 พ.ค. 58)
ค่ายพุทธบุตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่2,3,5และ 6 ประจำปี 2558
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา
( จำนวน 15 รูป / โพสเมื่อ 25 พ.ค. 58)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
แจ้ง การเรียนเสริมหลังเลิกเรียน 1/2558
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 25 พ.ค. 58
ประกาศโรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ส
โรงเรียนคลองหนึ่งแก้วนิมิตร | 25 พ.ค. 58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 25 พ.ค. 58
ประชุมผู้ปกครอง ,1-4
โรงเรียนบางดีวิทยาคม | 25 พ.ค. 58
โรงเรียนวัดตำหนักใต้จัดหลักสูตรการอบรมภาวะผู้นำนักเรียน ปี2558
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | 25 พ.ค. 58
++รับสมัครพนักงานราชการ++
โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร | 25 พ.ค. 58
++รับสมัครพนักงานราชการ++
โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร | 25 พ.ค. 58
รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ ครูภาษาไทย
โรงเรียนวังชิ้นวิทยา | 25 พ.ค. 58
ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูดวงรัตน์ กวดกิจการ
โรงเรียนสตรีพังงา | 25 พ.ค. 58
ปฐมนิเทศน์นักเรียนระดับชั้น ม.1
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 25 พ.ค. 58
แผนวัดผลประเมินผลสาระคณิตศาสตร์ เทอม๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โดย : นางสาวสุวิชา เหนืออิสระ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
แผนกำหนดการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา๒๕๕๘
โดย : นางสาวสุวิชา เหนืออิสระ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
พ.ศ.2555 รางวัลหนึ่งแสนครูดี
โดย : นางโสลัดดา เศรษฐการ
ร.ร.สภาราชินี 2    จ.ตรัง
พ.ศ. 2555 รองผู้อำนวยการดีเด่น จากสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
โดย : นางโสลัดดา เศรษฐการ
ร.ร.สภาราชินี 2    จ.ตรัง
พ.ศ.2553 วิทยากรอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Pro/DESKTOP
โดย : นางเรณู ฮุยเคียน
ร.ร.สภาราชินี 2    จ.ตรัง

โดย : ผักปลอดสารพิษ
ร.ร.วัดสำเภาทอง    จ.สุพรรณบุรี
สอบเรียนต่อ ม.1 ห้อง STEM ร.ร.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ จำนวน 15 คน
โดย :
ร.ร.ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)    จ.สุรินทร์
O-net 100 คะแนนเต็ม
โดย : เด็กหญิงอนันดา คงทรัพย์
ร.ร.ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)    จ.สุรินทร์
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดย : ครูประกอบ สอนดีมาก
ร.ร.มัธยมวัดดาวคนอง    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ระดับเหรียญทอง
โดย : เด็กชายอานนท์ ทวนทอง , เด็กชายสุพัฒน์ ชมเชย
ร.ร.บ้านพุตะแบก    จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th